Zoekgeraakte mallen

Talingen zijn mal gemaakte schepen.Ze werden veelal op bestelling casco gebouwd. Wanneer deze mallen niet werden gebruikt lagen ze opgeslagen in de boerenschuur in Herpt nabij Heusden, waar ook de schepen werden gebouwd. Na jaren te zijn gebruikt waardoor de Talingvloot gestaag groeide deed dhr. Taal deze mallen begin jaren 90 over aan dhr. Cees Sier van Sier Yachting te Lelystad. Daar werden ze nog verschillende jaren gebruikt, vooral voor de bouw van de Taling 33. In de loop der jaren zijn er zo’n circa 300 verschillende Talingen gebouwd.

De mal van de Taling 30/32 is inmiddels opgespoord (zie hieronder) die van de Taling 33 ontbreekt nog steeds. Mocht er iemand van onze bezoekers zijn die daar meer over weet dan houden we ons, puur ter informatie, graag aanbevolen.

* Ingezonden stuk betreffende de zoekgeraakte mal Taling 30

Waarde Talingvaarders/taling-geinteresseerden

De rubriek “Zoekgeraakte mallen”op onze website heeft zowaar waardevolle informatie opgeleverd. Kort voor de vakantie heeft zich een oud Talingvaarder gemeld die meende te weten waar de mal van de Taling 30 zich zou bevinden. Hij dacht hem gezien te hebben in Warns en is daar op mijn verzoek achterheen gegaan. Helaas was hij daar niet meer (hij heeft daar wel een tijd gelegen) maar verder speurwerk heeft wel aan het licht gebracht wat met de mal gebeurd is.

De mal van de taling 30 is ongeveer een jaar geleden gesloopt (voorjaar 2011) omdat hij erg slecht was. Hij was tijdens een storm in het water gewaaid en nog zo wat. Er is nog wel een casco met behulp van de mal gemaakt  met de bedoeling om t.z.t. daaruit weer een nieuwe mal te maken en deze te gebruiken voor de bouw van een motorboot.

Het casco ligt in Heeg (Friesland) en is eigendom van de fam. Meijer die eigenaar is van jachtwerf en verhuur bedrijf HORA dat POLY valken maakt en verhuurd. Het casco ligt bij mevrouw Meijer, haar man is recent overleden.

Bijgaand is ook een foto meegestuurd maar via Google Earth is hij zelfs ook te zien.

Leuke informatie dacht ik om even door te geven.

Eenieder die nog verdere informatie heeft, over met name de mal van de Taling 33, wordt vriendelijk verzocht deze informatie met ons te delen

Misschien komen we er ook nog wel een keer achter waar de mal van de Taling 33 is gebleven.

Vriendelijke groeten

Andre Manders (secr)

Ingekomen bericht  jan. 2016

Bericht over de mallen van de Taling 33

Ik las net het artikel over de zoekgeraakte mallen van de taling 33. Ik heb afgelopen zomer met een man in de haven van Alblasserdam gesproken die mij wist te vertellen dat de mallen van de taling 33 zijn vernietigd na een gerechtelijke procedure van de ontwerper van de boot, dhr. Taal. Hij wou niet dat er nog schepen zouden worden gemaakt met die mallen. Hij was destijds eigenaar van een werf waar een mal stond. De andere mal was ergens anders gestald. Die is volgen hem ook vernietigd. Ik weet helaas niet meer de naam van de werf en waar de werf gevestigd was.

Wg Roel Corbée