Spookschip……………………of toch niet?

Namens een van onze leden kwam ons ter oren dat tijdens de bouw van zijn schip ergens in een boerenschuur in Herpt nabij Heusden, in het Land van Heusden en Altena, ook gewerkt werd aan een Taling 35……………..

Nadat de bouw van zijn eigen schip was voltooid, de triomftocht met zijn schip door het dorp (op een boerenkar getrokken door een tractor), en de te water lating bij de veerstoep aldaar, is deze Taling bezitter de Taling 35 uit het oog verloren ……………….

Eind jaren ’80 begin jaren ’90 meende dit lid de Taling 35 in de Zeeuwse wateren te zien varen. Later heeft hij ook nog met de eigenaar van deze Taling 35 gesproken. Helaas, zoals zo vaak bij dit soort belangrijke gebeurtenissen was er geen foto- of videocamera voorhanden. Omdat ook de mobiele telefoon met ingebouwde camera nog moest worden uitgevonden, zijn er van dit samenzijn geen opnames voorhanden. Aangezien dit lid de enige is die beweert dat er een of misschien wel twee Talingen 35 van de hand van Cor Taal zijn gekomen en hij voor zover bekend ook nog als enige ook werkelijk een Taling 35 heeft zien varen, rijst bij verschillende leden de vraag: “Bestaat er echt een Taling 35 of is het slechts een verlengde Taling 33?”

Daarom doen we via deze site een oproep aan de eigenaren/bezitters van de Taling 35 zich te melden, daar verschillende leden zeer nieuwsgierig zijn hoe deze Taling 35 er uitziet………………………………..

Op 13 juli 2011 bereikte ons dit bericht betreffende de Taling 35

“Taling 35; toen ik mijn Taling 33 verkocht heb ik hem te koop gezet als Taling 35, analoog aan wat Taling 30 eigenaars deden door de preekstoel in de lengte mee te nemen en dan een Taling 32 hadden. Ik ken geen Taling 33 zonder preekstoel dus in feite zijn het allemaal Taling 35’ers…..”

Ad de Zwart (voorheen bezitter van de “Rivendel”)

Meer informatie over de Taling 35 is van harte welkom!