Impressie Winterreunie 2017

Op 28 januari zijn 40 Talingleden naar Weesp getogen voor de winterreünie.

De entree is vergezeld gegaan van koffie met appeltaart en slagroom. Het was  in hoge mate een weerzien van oude getrouwen maar er waren wel degelijk ook nieuwkomers aanwezig.

Het  ochtend programma is ingevuld door Jaap van Bommel. Hij is kapitein op schepen die extreem zware ladingen vervoeren over de wereldzeeën. Je moet daarbij denken aan booreilanden en  onderdelen van gaswinningsinstallaties. Dat laatste betref heden ten dage vooral transporten naar Russische plaatsen die op gelijke hoogte liggen als Nova Zembla.  Daar komt ijsbrekend werk aan te pas! Jaap gaf een enthousiaste uiteenzetting over de eisen die aan schip (zowel  Roll On –Roll Off als gedeeltelijk afzinkbare schepen) en bemanning gesteld worden bij temperaturen van min 40 graden.  Ook op het gebied van het  beladen van de schepen  (een proces van uiterste concentratie voor de kapitein) werd  interessante informatie gegeven. Jaap werd op zijn beurt goed bediend met van deskundigheid getuigende vragen die een geanimeerde discussie opleverde. Als je daarbij weet dat de presentator een verfrissende relativering en het nodige gevoel voor humor aan de dag legde dan is het duidelijk dat dit een geslaagde onderdeel is geweest. Het zal geen verbazing wekken dat het programma  al meteen wat uit was gelopen.

Dus konden we meteen aan de soep en de uitgebreide lunch, verzorgd door Bep en helpers van de watersportvereniging  De Vecht. Dat viel zo in de smaak dat voorzitter Jan maar meteen gepolst heeft om volgend jaar weer in Weesp bijeen te komen. De instemming was algemeen.

Na de lunch is Martin Brandsma gestart met een informatieve verhandeling over accu’s. Als geroutineerd spreker wist Martin dat een spreker die  direct na de lunch is gepland een zekere barrière moet slechten maar hij deed dat met verve. Ook hier bleek weer dat Martin geïnteresseerde en van vakkennis getuigende vragen kreeg  die lieten blijken dat zijn info zeer werd gewaardeerd.

Last but not least is Ilse Biermans van start gegaan met het verhaal van” Taaltje naar de west”. Het is geen verhaal van storm en tegenwind geworden, wel van heel veel fraaie plaatsen die ze hebben aangedaan als kustplaatsen aan de Atlantische  oceaan, een schip waaraan niets is stuk gegaan, slechts één stuurfout gedurende de hele tocht en het niet onverdeelde genoegen van het meenemen van opstappers. Een betere promotie van de Taling is niet denkbaar. Overigens blijft het schip althans voorlopig in de west. Ilse en Leon willen nog verder door tot uiteindelijk Florida. Eenmaal de smaak te pakken …..

SONY DSCUiteraard heeft  voorzitter Jan, kenmerk welbespraaktheid, de sprekers hartelijk bedankt en van een presentje voorzien maar voor Ilse en Leon had hij ook nog het ere-lidmaatschap van het Taling Genootschap in petto. Beiden hebben na een onnavolgbare felicitatie van Jan een quasi-gouden medaille met inscriptie omgehangen gekregen waar ze zeer mee verguld waren.  Dankzij Ilse en Leon kunnen we onze Talingen vanaf nu te koop zetten met als bijzonderheid:  bewezen oceaanwaardig. Doe er je voordeel mee.

Het gezelschap heeft zich na een afscheidsdrankje met een tevreden gevoel weer huiswaarts begeven.

 

André Manders