Impressie Taling Reunie 2022

Na alle uitstel vanwege corona hebben we dan toch weer een reünie kunnen houden op 27, 28 en 29 mei 2022 en wel (voor de tweede keer) in Dordrecht. Martin Brandsma had zijn haven Maartensgat weer bereid gevonden ons te ontvangen. Inmiddels weten we dat bij een reünie in het zuiden vooral de zuiderlingen acte de préséance geven en het omgekeerde gebeurt met een reünie in het noorden. Met een zuidwestenwind kracht 5/6 ga je ook niet zo gemakkelijk naar het zuiden. We hebben, naast de oude getrouwen, ook 3 leden mogen begroeten die nog niet zo lang lid zijn, inclusief hun fraaie Taling. Het zal hen vast goed bevallen zijn. Het kennisnemen van elkaars vindingrijkheden qua bootinrichting is altijd een aangenaam aspect van de natte reünie. Na de mooie rondvaart en de lunch hebben we ons tegoed kunnen doen aan het luisteren naar de diverse koren die toevallig op die dag in Dordrecht optraden. Het weer werkte alleszins mee. Aan het eind van de middag hebben we ons vermaakt met een quiz gemaakt door Mien Beetz maar door omstandigheden gepresenteerd door Ruud van Persie. Altijd goed voor een vrolijke stemming.

De jaarvergadering had als enig agendapunt van belang het aftreden van Jan Ooms als voorzitter en het aantreden van ondergetekende als opvolger. Jan en Marian hebben besloten hun Taling in de verkoop te doen omdat het zeilgebeuren te zwaar is geworden. Reden voor Jan om dan ook het voorzitterschap op te geven. Verder is besloten dat we in principe het eerste weekend na Pinksteren onze reünies gaan houden en dat de winter reünie bij leven en welzijn in de 3e of 4e week van januari weer in Grave zal plaatsvinden

In restaurant Bregje had Martin voor ons plaatsen gereserveerd. We hebben ook daar nog van een koor mogen genieten. Ruud van Persie heeft de uitslag van de Quiz bekend gemaakt en de winnaar is met een gouden medaille omhangen.

Kortom, allemaal weer heel gezellig.

André Manders