Over het “Taling genootschap”

Wie zijn wij…

… het Taling Genootschap, opgericht op

                     13 februari  2003

Het bestuur:
Vanaf 26 mei 2013 bestaat het bestuur uit:
Andre Manders, voorzitter (per 1 juni 2022)
Bartha Wijnja, secretaris,
Ton de Laat, penningmeester
Piet Vonk, technische commissie
en Willem Beetz, website.

Contributie: bedraagt 10 euro.
Taling wimpel: 10 euro franco thuisgestuurd
Graag betalen voor 1 mei op rekening: ING 9515504 t.n.v. Taling Genootschap. Grave: IBAN NL 12 INGB 0009 5155 04, BIC INGBNL2A

Website:
Het websiteteam bestaat uit: Jeroen den Haan en Jeanneke Gorter
Berichten voor de website:  gorte256@gmail.com  of rechtstreeks via het forum.

Wij zijn een …

… groep watersporters die allemaal, elk op zijn of haar eigen manier, tochten maken met hun Taling of bezig zijn een Taling te verbouwen of te restaureren.

Wij houden van schepen met een klassieke uitstraling, een uitgebalanceerd lijnenplan, goede zeileigenschappen, veilig gedrag in zeegang en comfortabel interieur.

Aan al deze eisen voldoet de Taling.

Binnen onze groep is veel kennis over de verschillende Taling ontwerpen voorhanden,

enerzijds over het casco, zeilplan, motoronderhoud en interieur, anderzijds over het jaarlijkse onderhoud en al dan niet goede ervaringen met toeleveranciers.

Door deze kennis en ervaring te delen met elkaar hoeven de Taling Genootschap leden niet individueel opnieuw het (stuur) wiel uit te vinden.

Doel stelling

  is het contact bevorderen tussen de leden van het Taling Genootschap, waarbij uitwisseling van ervaring en technische informatie centraal staan.

Door het organiseren van bijeenkomsten zoals de jaarlijkse reünie wordt deze

band alleen maar versterkt

Daarnaast is op de website www.taling.nl/site gelegenheid tot het stellen van vragen, het  geven van nuttige informatie  en het publiceren van foto’s en (reis) verhalen.

… en daarom zouden eigenlijk alle eigenaren van een Taling lid moeten worden

van het Taling Genootschap.

Lid maatschap

Als u in het bezit bent van een Taling, van welk model of type dan ook, bent u van harte welkom om u aan te sluiten bij het Taling Genootschap.

Aanmelden kan via : https://taling.nl/site/aanmelden/

U kunt daar uw gegevens achterlaten. Ook foto’s van uw boot zijn van harte welkom op de website.

De contributie van het Taling Genootschap is gesteld op € 10 per kalenderjaar.

Hiervoor ontvangt u de Nieuwsbrief  en kunt u deelnemen aan het Forum op de website en u kunt met of zonder schip onze jaarlijkse reünie bijwonen.

(Bron: gedeeltelijk aangepast en overgenomen van de oude Taling folder uit 2003)