Van de Bestuurstafel

De winterreunie is helaas toch niet door kunnen gaan maar voor de komende zomer gaan we weer een natte reunie organiseren.

De enquête heeft uitgewezen dat de locatie voor de helft van de leden een issue is maar voor de andere helft niet. Datzelfde geldt voor de datum. Daarom mikken we toch maar weer op eind mei/ begin juni en wel ergens onder de grote rivieren. We gaan aan de slag.

Uit de enquête zijn ook wat wenselijkheden ten aanzien van de website boven komen drijven. We gaan een expliciete rubriek aanmaken voor alle technische vragen en antwoorden die ons bereiken. Ook klussen die de moeite van het delen waard lijken mogen opgestuurd worden voor plaatsing. Foto ’s in dit verband zijn van harte welkom.

Verder wordt de rubriek Talingen te koop uitvoeriger maar eenduidiger geformuleerd.

Tot slot doen we bij deze een oproep om een foto van je schip met zichtbare scheepsnaam op te sturen voor de rubriek “ Talingen”.

De informatie uit de enquête hebben we hiermee zo goed mogelijk tot zijn recht laten komen.

Rest nog te melden dat enkele oudgedienden afscheid van hun Taling hebben moeten nemen door afgenomen mobiliteit maar dat de nieuwkomers ons ledental aardig op peil houden

Wij hopen velen van u op de zomer reunie te mogen begroeten.

 

Het Taling genootschap bestuur